Jak efektivně větrat?

Proč je větrání místnosti povinné?

Kvalita vzduchu, který dýcháme, má přímý vliv na naše zdraví a pohodlí. V interiéru může být vzduch několikanásobně špinavější než venku. Škodlivé nečistoty, oxid uhličitý, aerosoly a domácí chemikálie jsou neviditelnými obyvateli našich domovů. Dnes si tedy povíme o tom, proč byste měli v místnosti větrat a jaký to má vliv na naše zdraví.

Jak ale vyvětrat byt, aniž byste museli otevírat okna a přicházeli o cenné teplo? Nejlepší možností je použít systémy řízeného mechanického větrání, které jsou navrženy tak, aby přiváděly čerstvý vzduch do místností, filtrovaly a odváděly odpadní vzduch ven, což následně zajišťuje zachování optimálních parametrů mikroklimatu.

Zdravé vnitřní klima a energetická účinnost jsou hlavními výhodami systému decentralizovaného mechanického větrání vyvinutého společností PRANA.

 

Výhody použití rekuperátoru PRANA

Používáním rekuperátoru PRANA si zajistíte příjemné prostředí ve vaší domácnosti a získáte také následující výhody:

Zajištění regulace vlhkosti. Rekuperátor odstraňuje přebytečnou vlhkost uvolňovanou lidskou činností nebo z jiných zdrojů a vyrovnává ji na úroveň vlhkosti venkovního vzduchu, což je důležitý krok v prevenci vzniku plísní.

Účinné větrání. Vzduch může obsahovat vysoké koncentrace domácích chemikálií a dalších škodlivých částic, které způsobují štiplavý zápach. Rekuperátor odstraňuje kontaminovaný vzduch, čímž eliminuje nepříjemný zápach a nahrazuje jej čerstvým přiváděným vzduchem.

Optimální hladina CO2. Lidé při dýchání uvolňují oxid uhličitý. Bez správného větrání se hladina CO2 zvyšuje, což může vést ke zhoršení koncentrace a celkového zdravotního stavu. Chcete-li v místnosti udržet dostatečnou hladinu kyslíku, musíte ji pravidelně větrat. Zapnutím rekuperátoru zajistíte, aby byl ve vaší domácnosti k dispozici čerstvý vzduch 24 hodin denně.

Udržování příjemné teploty. Rekuperátory PRANA využívají technologii zpětného získávání tepla. Díky měděnému výměníku tepla se energie z odváděného vzduchu předává přiváděnému vzduchu, čímž je zajištěna příjemná teplota v místnosti. Koeficient přenosu energie větracího systému PRANA dosahuje 98 %, což minimalizuje spotřebu energie a udržuje optimální teplotu přiváděného vzduchu v domácnosti.

 

Jak funguje systém mechanického větrání PRANA?

Mechanické větrací systémy pomáhají odvádět odpadní vzduch z prostor mechanicky pomocí ventilátorů. Větrání tak zaručuje výměnu vzduchu bez ohledu na povětrnostní podmínky, jako je tomu u přirozených větracích systémů.

Jak tedy správně větrat místnost s rekuperátorem pro domácnost. Vše závisí na zvoleném provozním režimu.

Pokud v místnosti nebo bytě cítíte nepříjemný zápach, dusno apod. doporučujeme na rekuperátoru okamžitě zapnout režim "Boost". Jedná se o maximální provozní režim systému, který je určen pro rychlé větrání. Nedoporučuje se jej používat trvale.

Lidé spotřebovávají méně vzduchu, když jsou v klidu, a proto je noční režim navržen speciálně pro noční použití. Noční režim je navíc doprovázen tichým provozem a minimálním hlukem pro pohodlný spánek.

Pro zajištění co nejpříjemnějšího mikroklimatu doporučujeme také používat funkci "Scénáře", která vám pomůže zapnout ventilační systém předem, než se vrátíte domů.

Modely PREMIUM a PREMIUM+ jsou vybaveny inteligentním automatickým řídicím systémem, který automaticky volí optimální provozní režim rekuperátoru. Tato funkce je k dispozici ve dvou verzích: AUTO a AUTO+, které zajišťují pohodlné a efektivní řízení procesu větrání v místnosti.

Automatické režimy pracují podle speciálního algoritmu, který vybírá optimální nastavení na základě údajů získaných ze senzorů: relativní vlhkosti, CO2eq a TVOC v reálném čase.

Algoritmus reaguje na zvýšení relativní vlhkosti a/nebo zhoršení kvality vzduchu, konkrétně CO2eq a TVOC, automatickým zvýšením/snížením výkonu systému v závislosti na údajích přijatých ze snímačů.

V režimu AUTO+ pracuje rekuperátor podle podobného algoritmu jako v režimu AUTO, ale s omezením výměny vzduchu, aby byla zajištěna komfortní hluková zátěž. Maximální přípustné otáčky ventilátoru jsou 2.

Tato funkce umožňuje udržovat optimální úroveň kvality vzduchu bez nutnosti neustálého ručního nastavování. To zajišťuje pohodlné a zdravé prostředí pro bydlení nebo práci a přispívá k celkové pohodě uživatelů.

Pro dosažení maximální účinnosti a zajištění příjemného vnitřního klimatu se doporučuje rekuperátory používat nepřetržitě, a to i v době vaší nepřítomnosti. To pomůže zajistit optimální výměnu vzduchu ve vaší domácnosti a umožní vám užívat si čerstvého vzduchu v kteroukoli denní dobu.