Emise ničí naši planetu - může rekuperace pomoci?


Klimatická změna je jednou z největších výzev lidstva v tomto století. Dnes však již není nějakou abstraktní hrozbou zvýšené hladiny oceánů ve vzdálené budoucnosti. Změna klimatu již probíhá a její důsledky jsou znát již dnes. Území České republiky se za posledních 200 let oteplilo o přibližně 2 °C, což je dvojnásobek globálního průměru. Oteplení významně přispělo například ke zvýšenému výskytu přírodních katastrof nebo dlouhotrvajícímu suchu, které poslední roky trápí střechu Evropy, Českou republiku. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) varuje, že aktuálně směřujeme k mnohem drastičtějším dopadům globálního oteplování, které pravděpodobně způsobí rozpad mnoha ekosystémů.

emise

Tyto, v posledních desítkách tisíc let bezprecedentní, globální změny jsou způsobeny lidskou aktivitou, především vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry. Emise toho hlavního, oxidu uhličitého (CO2), jsou důsledkem prakticky všech našich aktivit, jelikož potřebují energii získávanou spalováním fosilních paliv. Proto je k omezení budoucí změny klimatu zapotřebí snižovat množství energie z fosilních paliv. Jak je vidět na grafu z portálu Faktaoklimatu.cz, obsah CO2 v atmosféře poslední roky rapidně stoupá.

Vývoj koncentrace CO₂ v atmosféře

Emise ČR na obyvatele jsou jedny z nejvyšších v Evropě, přes 12 tun CO2 (ekvivalentu) na rok. To je pro představu zhruba stejná hmotnost jako prázdná Tatra 815 6x6 na každého Čecha a Česku. V České republice je hlavním zdrojem emisí výroba elektřiny a tepla, které jsou dohromady zodpovědné za zhruba 50% veškerých skleníkových plynů. Jejich podíl je tak vysoký primárně kvůli spalování uhlí a fosilního zemního plynu a nízké energetické účinnosti.

Vytápění

Velká část z elektrické a tepelné energie je v našem podnebí samozřejmě použita k vytápění prostor. Ať už jde o domácnosti, budovy institucí nebo fabriky, všude musí být dostatečné teplo pro komfort lidí uvnitř. K ušetření emisí z vytápění prostor, ať už kvůli splnění národních závazků, osobní emisní stopě nebo firemní udržitelnosti, může pomoci několik strategií:

  1. Používání, a tedy i vytápění, menších prostor - to ale není vždy proveditelné
  2. Vytápění na nižší teplotu - to ale může být velmi nepříjemné
  3. Snižování emisní intenzity zdroje vytápění - to je ale často mimo kontrolu vlastníků, anebo moc drahé
  4. Optimalizací času a výkonu vytápění - to ale nemusí být vždy technicky možné
  5. Zateplením budovy pro snížení tepla unikajícího vyzařováním a kondukcí
  6. Snížením množství tepla unikajícího konvekcí, tedy prouděním

 

Klíčovou součástí posledních dvou způsobů šetření energie v budovách je ventilace vzduchu. Velkým problémem zateplených domů, kterému se ještě budeme v budoucích článcích věnovat, je nedostatečné přirozené větrání domu, jež často vede k vlhkosti, plísni na stěnách a zatuchlému vzduchu. Zatuchlý nezdravý vzduch je jedním z hlavních důvodů, proč je třeba často větrat. Bohužel, to historicky vždy znamenalo otevření okna, když si zrovna člověk vzpomněl. Proto tento styl větrání sice typicky není dostatečný pro udržení zdravého vzduchu, ale zato vypuštění ohřátého vnitřního vzduchu znamená vždy velkou tepelnou ztrátu. Možnost ventilace bez tepelných ztrát je klíčová ke zlepšení energetické náročnosti budov.

mechanická ventilace

Dnes již máme naštěstí alternativu, která může efektivně snížit únik tepla prouděním vzduchu - řízené větrání s rekuperací tepla. A rekuperační jednotky Prana berou schopnosti klasických rekuperátorů na další úroveň. Jejich protiproudé měděné výměníky totiž při větrání omezují tepelné ztráty na minimum, přičemž jsou schopné větrat vždy, kdy je to potřeba díky automatickému režimu operujícímu na základě dat z řady senzorů kvality vzduchu. Díky tomu už není zapotřebí otevírat okna, což šetří znatelně nejen peněžní náklady na energii, ale i planetu Zemi. Jedna rekuperační jednotka Prana tak, podle typu budovy a zdroje vytápění, může ušetřit až 1134 kg oxidu uhličitého za rok a přiblížit nás tak k uhlíkové neutralitě!

Díky tomu jsou produkty Prana jednou z klíčových „zelených“ technologií pro dosažení našich emisních cílů. Firma Prana dlouhodobě zakládá své fungování i své produkty na udržitelnosti. I z těchto důvodů se letos již poněkolikáté zakladatelé firmy Prana zúčastnili mezinárodního klimatického summitu COP26 v Glasgow, kde se v listopadu rozhodovalo o budoucnosti naší jediné planety.

cop26 prana zastupci

Pokud chcete také výrazně snížit emisní stopu vašeho vytápění, neváhejte se na nás obrátit na info@pranacz.cz.

  

Data použitá z:
https://faktaoklimatu.cz/
https://www.intersucho.cz/cz/o-suchu/aktuality/
https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/avex/files/03-2019-AVEX-SUCHO-def.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/