Domov Seniorů

Nedávno jsme instalovali jednu jednotku Prana 150 Premium do domovu seniorů během menších rekonstrukčních prací na objektu.
Jak instalace vypadala, to se můžete přesvědčit v galerii.